poštové schránky marbox košice, systém skupinových schránok pre bytové domy
poštové schránky marbox sú slovensky vyrobok
 | ilustračný obrázok poštových schránok

Projekt

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Technológia práškovej lakovne.

Vážený uchádzač, spoločnosť MARBOX, s.r.o., Golianova 25, 040 18 Košice, IČO: 36733911 Vás v rámci realizácie projektu: Obstaranie inovatívnej a ekologickej technológie na povrchovú úpravu kovov nanášaním práškovej farby s protikoróznou ochranou, kód ITMS2014+: 313031F525 žiada o predloženie ponuky predmet zákazky: Technológia práškovej lakovne. Podrobné informácie sú uvedené vo Výzve na predloženie ponuky vrátane príloh, ktoré sú súčasťou tohto mailu. Kontaktná osoba: Ing. Milan Martinásek ing.martinasek@azet.sk mobil: 0905 321 913