poštové schránky marbox košice, systém skupinových schránok pre bytové domy
Obstaranie inovatívnej a ekologickej technológie na povrchovú úpravu kovov nanášaním práškovej farby
s protikoróznou ochranoupoštové schránky marbox sú slovensky vyrobok
 | ilustračný obrázok poštových schránok

Poštové schránky

Dvojstranné schránky

Dvojstranné schránky MARBOX PREMIUM

Výhody

 • zásielka vkĺzne do ruky
 • menšia stavebná hĺbka
  • zachovaná potrebná šírka požiarnej - únikovej cesty    
       h = 287 - SU x.10
       h = 320 - SU x.Slim
       h = 250 - S x.Slim
 • menšie zaťaženie zasklievacích líšt
  • samonosný systém bez podperných nôh
  • posunutie ťažiska dopredu
 • jednoduchý výber zásielok
  • zásielka vkĺzne ku dvierkam
  • vyberanie z najvyšších aj najnižších schránok
   bez nazerania alebo krčenia

 

Zateplenie

Schránky štandardne zatepľujeme proti prestupu vzduchu tesnením po obvode dvierok a tiež pod záklopkou.

zateplenie poštových schránok marbox košice zateplenie listových schránok marbox košice zateplenie poštových schránok marbox košice zateplenie listových schránok marbox košice zateplenie poštových schránok marbox košice zateplenie listových schránok marbox košice zateplenie poštových schránok marbox košice
tesnenie pod záklopkou tesnenie po obvode dvierok zateplený čelný panel s hrúbkou 24 mm kompletne zateplený schránkový box

Celá schránková zostava je opláštená extrudovaným polystyrénom hr. 20mm, ktorý je chránený lakovanými plechmi. Dvierka zostavy presne dosadajú na obvodové tesnenie a sú vyplnené izolantom.


Umiestnenie

umiestnenie poštových schránok umiestnenie poštových schránok umiestnenie poštových schránok umiestnenie poštových schránok umiestnenie poštových schránok umiestnenie poštových schránok
do svetlíkov hliníkovej alebo kovovej vchodovej brány do plastovej alebo drevenej vchodovej brány do muriva
 • vhadzovanie zásielok formátu A4 bez nutnosti vstupu do obytného domu z vonkajšej strany
 • do obytného domu z vonkajšej strany
 • splnenie normy STN 73 4301 a  poštového poriadku (§46, ods.3)

Z hľadiska spôsobu doručovania zásielok schránky delíme na jednostranné schránky: doručovanie aj výber zásielok je realizovaný z jednej stany schránok a dvojstranné schránky: doručovanie zásielok je realizované z jednej strany výber z druhej spravidla vnútornej strany objektu. Práve dvojstranné poštové schránky  MARBOX (obojstranné poštové schránky) sú svojou kompaktnou konštrukciou predurčené do bytových domov s viacerými užívateľmi (bloky, panelové bytové domy, tehlové domy). Sú zhotovené z kvalitného kovového materiálu garantovanej hrúbky min 1mm. Viac exponované časti ako dvierka sú vyrobené  z oceľového plechu hrúbky 1,3mm a majú zosilnený pánt priemeru 5mm, doraz proti vtlačeniu (prerazeniu) po celej dĺžke dvierok. Používame kvalitné  cylindrické zámky s výsuvným jazýčkom až s 1000 kombináciami.

(vyhovujú 2 triede bezpečnosti podľa STN EN 13723)

Predný (vonkajší panel ) je vyrobený z jednej časti kvalitného pozinkovaného plechu hrúbky až 2mm, aby odolal aj prípadnému náporu vandalov.

Dvojstranné poštové schránky MARBOX spĺňajú požiadavku normy pre budovy na bývanie, ktorá hovorí: “Listové schránky majú byť umiestnené tak, aby umožňovali vkladanie zásiek bez potreby otvárať vstupné dvere do budovy na bývanie.“ Minimalizujú potrebu vstupu cudzích ľudí do objektu, čím chránia Váš majetok.

 

Dvojstranné schránky kolmé

Easy Box

novinka dvojstranné poštové schránky kolmé - Easy Box

Ekonomický variant dvojstranných schránok s vodorovným dnom.

Schránky sú vyrábané z kovových materiálov najvyššej kvality. Montujeme do nich masívne zámky s priemerom cylindra 19mm z prednou nerezovou časťou. Zámky spĺňajú 1. triedu bezpečnosti podľa normy EN 13724. Všetky vonkajšie časti schránok sú pozinkované.
 
Aj pri schránkach tejto rady používame materiály hrúbok, ktoré spoľahlivo zabezpečia vaše zásielky (korpus oceľ 0,8mm, dvierka oceľ- 1mm, predný panel do zasklenia oceľ- 1,5mm).
Pri lakovaní používame vonkajšie práškové vypaľovacie farby v štandarde polyester resp. fasádny polyester, ktoré majú UV filter a na slnku nevyblednú ani neskriedovatejú.
 
EASYBOX je možné objednať v prevedení dvojstranné (doručovanie z vonkajšej strany výber zvnútra) aj jednostranné (doručovanie aj výber z jednej strany).
 
 • Presné vyhotovenie všetkých kovových častí s toleranciou presnosti +-0,2mm.
 • Komfortný doručovací otvor šírky 230mm.
 • Po obvode dvierok majú schránky doraz proti pretlačeniu dvierok.
 • Vodorovné dno schránok.
 • Možnosť dodať so zatepleným predným panelom a tesnením po obvode dvierok aj pod záklopkou.
 • Sú ideálne pre osadenie do muriva - dodávame s lemovaní 30mm po obvode.
Rovnako ako u modelov PREMIUM sme pre Vás zabezpečili bezproblémovú montáž schránkových boxov zachovaním samonosnej konštrukcie schránok bez potreby montovania podpier či nepraktických nôh.
 
Tento model môže byť umiestnený aj do rámu dverí, kedy ho osadíme na nosný panel väčších rozmerov. V tomto prípade poskytujeme vymedzovacie podložky pre zasklenie panela na hrúbku 24mm.
 

Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie

 Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie
 Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie
 Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie
 Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie
 Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie
 Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie
 Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie
 Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie
 Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie
 Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie Dvojstranné schránky zošikmené - realizácie

Jednostranné schránky

Vhodné do interiéru aj exteriéru (modely s príponou EXT). Exteriérové schránky sú pred koróziou chránené vrstvou galvanického zinku.
postove schranky

Dvojstranné schránky

• menšia stavebná dĺžka
• menšie zaťaženie zasklievacích líšt
• jednoduchý výber zásielok
postove schranky

Ergonómia poštových schránok

Všetky modely schránok MARBOX spĺňajú podmienku normy EN 13724:2003.
postove schranky

Elektronické schránky

Úplnou novinkou na trhu sú elektronické schránky EL-BOX, ktoré je možné otvárať bez použitia klasických kľúčov.
postove schranky

Pre rodinné domy

postove schranky