poštové schránky marbox košice, systém skupinových schránok pre bytové domy
Obstaranie inovatívnej a ekologickej technológie na povrchovú úpravu kovov nanášaním práškovej farby
s protikoróznou ochranoupoštové schránky marbox sú slovensky vyrobok
 | ilustračný obrázok poštových schránok

Pracovné postupy

Osadenie schránok v murive

Precízne skompletovanie schránkovej zostavy umožňuje bezproblémovú a časovo nenáročnú montáž schránok do vopred pripraveného stavebného otvoru. Predný panel je pripravený tak, aby presahoval schránkovu zostavu 30mm po obvode (50mm zhora), čím prekryje prípadné nerovnosti pripraveného stavebného otvoru.

Osadenie schránok do rámu

postove schranky

Osadenie schránok v murive

postove schranky

Zateplenie schránok

postove schranky
 
1