poštové schránky marbox košice, systém skupinových poštových schránok pre bytové domy, logo spoločnosti
Obstaranie inovatívnej a ekologickej technológie na povrchovú úpravu kovov nanášaním práškovej farby
s protikoróznou ochranoupoštové schránky marbox sú slovensky vyrobok
 | ilustračný obrázok poštových schránok

Doplnkové služby pre bytové domy

Spoločnosť Marbox sa prioritne venuje výrobe a montáži skupinových poštových schránok. Zo skúseností so stretnutí so správcami domov a domovými dôverníkmi vieme,že je dôležité riešiť v rámci  revitalizácie a obnovy bytového fondu aj ostatné časti vstupných priestorov domov. V rámci cenových kalkulácií vyhotovujeme vizualizácie interiérov, ktoré následne aj realizujeme.

Zabezpečujeme návrh dizajnu a rozloženie  poštových schránok podľa požiadaviek riešime priestory pre odkladanie létákov - vybavujeme ich stojanmi na letáky (pozri stojany na letáky). Pre umiestnenie oznamov vybavujeme vchody estetickými vitrínami (pozri vitríny) rôznych rozmerov a farieb. Dobrý pocit z  interiéru dotvára vhodne farebne zvolený náter okolitých stien,  ktorý korešponduje s farebným prevedením poštových schránok a je tiež realizovaný našou firmou. Pre celistvosť dodávky zabezpečujeme aj osvetlenie priestorov senzorovými svietidlami. Ku  zariadeniam samozrejmým pre  komfort užívateľov bytov pri vstupe do budovy patrí prístupový systém. Prístupové systémy motujeme podľa požiadaviek užívateľov buď ovládané dotykovými alebo bezdotykovými čipmi - kartami (pozri prístupové systémy, čipové systémy). Zastaralé komunikačné systémy (telefóny hovorové jednotky, elektrické vrátniky) nahrádzame modernými digitálnymi či už s priamou, alebo kódovou voľbou.…...Radi pomôžeme aj s vyrobením orientačných tabúľ pre označenie poschodí či orientačné tabule ako únikový východ a podobne.

Zabezpečujeme dodávku a výrobu menoviek na poštové schránky.