poštové schránky marbox košice, systém skupinových schránok pre bytové domy
Obstaranie inovatívnej a ekologickej technológie na povrchovú úpravu kovov nanášaním práškovej farby
s protikoróznou ochranoupoštové schránky marbox sú slovensky vyrobok
 | ilustračný obrázok poštových schránok

Iné produkty

Koše na letáky

 

   
 
kôš S nízky - vhadzovanie širšou stranou formátu A4
rozmer (š x v x h):  365 x 185 x 235 mm
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

kôš S vysoký - vhadzovanie širšou stranou formátu A4
rozmer (š x v x h):  365 x 265 x 235 mm

kôš SU  - vhadzovanie užšou stranou formátu A4
rozmer (š x v x h): 275 x 290 x 170 mm

doplnky k poštovým schránkam: koše na letáky

 

 

 

 

 

 kôš S exteriérový - uzatvárací
rozmer (š x v x h):  365 x 250 x 115 mm
 

  

Koše na létáky sú dnes neoddeliteľnou súčasťou každého bytového vchodu. Slúžia na doručovanie neadresných zásielok (letáky, reklamné tlačoviny). Koše na letáky odľahčujú poštové schránky pred zbytočným prepĺňaním. Vyrábajú sa v rôznych rozmerových prevedeniach, podľa potrieb zákazníka. Zásielky sa doručujú cez vhody (zateplené doručovacie otvory) a padajú do košov na letáky.

Umiestnenie koša a vhodu

Podľa výšky schránkovej zostavy a vzdialenosti osi priečnika od podlahy je potrebné vhodne vybrať spôsob umiestnenia letákového vhodu a koša na reklamy.

Poloha A Poloha B Poloha C
umiestnenie koša na letáky a vhodu umiestnenie koša na letáky a vhodu umiestnenie koša na letáky a vhodu
kôš aj vhod pod schránkami v spodnej výplni vhod na schránkovom paneli v spodnej výplni  kôš aj vhod na schránkovom paneli

Vitríny

Vitríny slúžia na vystavovanie oznamov a aktualít v bytovom dome.
postove schranky

Koše na letáky

Koše na létáky sú dnes neoddeliteľnou súčasťou každého bytového vchodu.
postove schranky

Listové vhody

Sú zvyčajne prednou časťou košov na letáky, alebo môžu byť montované aj bez nich.
postove schranky

Stojany na letáky

Slúžia na ukladanie a organizáciu už doručených letákov, pre tých, ktorí si ich radi prečítajú.
postove schranky

Menovky, štítky

Slúžia na identifikáciu majiteľa (užívateľa) schránky.
postove schranky

Skrinky na notebooky

postove schranky