poštové schránky marbox košice, systém skupinových schránok pre bytové domy
Obstaranie inovatívnej a ekologickej technológie na povrchovú úpravu kovov nanášaním práškovej farby
s protikoróznou ochranoupoštové schránky marbox sú slovensky vyrobok
 | ilustračný obrázok poštových schránok

Komunikačné systémy

Elektromagnetické zámky

pohľad z vonku dotyková plocha pre elektromagnet magnetická platnička - protikus elektromagnetu
pohľad z vonku dotyková plocha
elektromagnet
magnetická platnička
protikus elektromagnetu

Výhodou elektromagnetických zámkov je ich vysoká spoľahlivosť, lebo neobsahujú žiadne mechanické pohyblivé časti a pomáhajú priťahovať krídlo dverí pri zatváraní. Pri násilnom prekonaní dverí ostáva zámok nepoškodený (na rozdiel od elektromechanických zámkov).

odchodové tlačítko Na uvoľnenie dverí     z vnútornejstrany slúži odchodové tlačidlo únikové tlačítko únikové tlačidlo

 

 


Antivandal tlačidlá

Poštové schránky marbox možu byť dodávané so zvončekovými tlačidlami a komunikačnou jednotkou.
postove schranky

Elektromagnetické zámky

Výhodou elektromagnetických zámkov je ich vysoká spoľahlivosť, lebo neobsahujú žiadne mechanické pohyblivé časti.
postove schranky

Digitálne dorozumievacie systémy

Do schránok je možné okrem komunikačných jednotiek Tesla umiestňovať aj hláskové jednotky digitálnych dvojvodičových systémov.
postove schranky

Čipové prístupové systémy

Súčasťou každého vchodu je domový prístupový systém, ovládaný dotykovými elektronickými klúčmi, alebo bezkontaktnými kartami.
postove schranky

Systémy s kamerou

postove schranky